Lớp đào tạo – Quấn và tháo băng

Vui lòng đặt chỗ trước. LH: 028-6286-2875 Tại sao chúng ta cần tham gia lớp đào tạo? Quấn băng cần có kỹ thuật vì kỹ thuật viên phải hoàn thành việc quấn băng định hình phù hợp với bộ phận bị thương của bệnh nhân trước khi kết thúc thời gian đông kết. Tháo băng…

Lớp đào tạo – Gắn và gỡ thanh nẹp

Vui lòng đặt chỗ trước. LH: 028-6286-2875 Tại sao chúng ta cần tham gia lớp đào tạo? Thanh nẹp rất dễ gắn. Làm ướt thanh trong nước và gắn quanh khu vực bị thương, sau đó gắn nẹp. Chỗ bị thương sẽ được định hình sau khi gắn nẹp. Gắn nẹp rất dễ, nhưng để…

(035) 552 1360